Fuggles

4,3% alfasyre

 

Fuggle er en engelsk aromahumle som har vært dyrket helt siden 1861. Den nådde sitt høydepunkt i Storbritannia i 1949 da 78% av de engelske avlinger var Fuggle. Det er også markedsført som Styrian(Savinja) Golding, da dyrket i Slovenia. I USA dyrkes denne i Oregon og Washington State.

Det har et høyt carryophyllene og farnesene oljeinnhold. Denne kombinasjonen gir en urte-og treaktig type aroma.