Brown Malt

Brown Malt bidrar med smaker som kan minne om nøtter og mørk toast.

Tradisjonelt ble portere brygget med inntil 100% Brown Malt, men dette maltet gikk i glemmeboka da porterrevolusjonen ble drevet fram av det nyoppfunnede black patent malt. I nyere tid har brown malt gjort en comback, men det er uvisst om det vi får i dag kan sammenlignes med den gamle typen.

Anbefalt bruk av dette maltet er en tilmålt mengde, eks 5-10 % i øl som Brown ale eller Porter for å gi en større dybde og kompleksitet til smaken.