Saflager S-23

Til lager og pilsner øl.

Attenuering: 82

Flokkulering: Høy

Optimal gjæringstemperatur: 9-15 C, ideelt 12 C

FG: Medium

Sedimentation: Høy

Alkoholtoleranse: Medium

Anbefalt dosering: 8 -12 gram pr 10 liter ved 12-15 C

20 – 30 gram pr 10 liter ved 9-12 C

Alternativ: Mangrove Jacks Bohemian Lager M84

Saflager -W 34/70