Mauribrew Ale 514

Attenuering: Medium – lav

Flokkulering: Medium – lav

Optimal gjæringstemperatur: 20 – 30 C

Anbefalt dosering: 5 – 10 gram pr 10 llter.

Alternativer: Mangrove Jacks US West Coast M44

Safale US – 05